دانلود رایگان


دانلود تحقیق قوانین شهری - دانلود رایگاندانلود رایگان نام فایل:دانلود تحقیق قوانین شهری نوع فایل :وردتعداد صفحات: 23حجم:1 مگابایتبخشی از محصول: عنوان

دانلود رایگان

نام فایل:دانلود تحقیق قوانین شهری

نوع فایل :ورد

تعداد صفحات: 23

حجم:1 مگابایت

بخشی از محصول:


عنوان صفحه

§ ماده 147 قانونثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310 3

§ ماده 148 قانونثبت اسناد و املاک/ مصوب 26/12/1310 5

§ ماده 148 مکرر (الحاقی 22/8/1357 ) 6

§ قانون اصلاح مواد2،1 و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد

و املاک مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن (مصوب 21/06/1370 ) 7

§ برخی از موادآیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و

حذف موادی ازقانونثبت / مصوب 19/01/1371 قوه قضاییه – با اصلاحات بعدی 12

§ آیین نامه اجراییتبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح مواد 147 و148 اصلاحی

قانون ثبت اسناد و املاک کشور / مصوب25/07/1378 13

§ سایر قوانینمرتبط با قوانین 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک 15

§ قانون تمدید مدتمواد اصلاحی 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور

مصوب 18 / 08 / 1378 15

§ قانون تمدید مهلتمقرر در تبصره 6 ماده 1 اصلاحی ماده 147 قانون ثبت اسناد

و املاک ( مصوب 31/04/ 1365 ) / مصوب 22/10/1366 15

§ قانون متمم قانونثبت اسناد و املاک / مصوب 9/04/1354 16

§ رأی هیأت عمومیدیوان عدالت اداری 16

§ رأی وحدت رویههیأت عمومی دیوان عالی کشور 16

§ رأی هیأت عمومیدیوان عدالت اداری 16

§ منابع 17


-دانلود تحقیق حقوق و قوانین شهری 23 ص-مقاله حقوق و قوانین شهرسازی و مقررات شهری در ایران -بایگانی‌ها دانلود مقالات و جزوات حقوق و قوانین شهری -تحقیق در مورد حقوق و قوانین شهری -وزارت راه و شهرسازی-دانلود رایگان كاملترين مجموعه قوانين و مقررات شهرداری ها -ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري-ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺷﻬﺮي ﺳﺎﻛﻨﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ -بررسی تطبیقی قوانین و برنامه های توسعه شهری با اصول حکمروایی خوب-تحقیق حقوق و قوانین شهری -جزوه حقوق شهری و قوانین شهرسازی -دانلود رایگان مقاله در مورد شهرسازي -دانلود تحقیق و مقاله و پروژه دانشجویی در مورد حمل و نقل-دانلود تحقیق قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری 32 ص -دانلود مقاله ساختاری برای درست کردن جنگل های شهری برای تغییر آب و هوا-حقوق شهروندی -تحلیل چگونگی حمایت قانون از مشارکت عمومی در بازآفرینی شهری-دانلود رایگان مقاله در مورد حقوق و قوانین شهرسازی-شهرسازی -رشته شهرسازی » دانلود تحقیق ، پروژه کارآفرینی ، پروژه دانشجویی -تحلیل و بررسی علل تخلفات ساختمانی در کلان‌شهرها با تأکید بر -مقالات مبلمان شهری -بررسی و تحلیل ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 -تحقیق شهرداری چیست و وظایف شهرداری کدام است؟ -دانلود نمونه سوال درس حقوق و قوانین شهری پیام نور-دانلود : ساماندهی-شهرداری ملارد -مقایسه تفکیک و افراز در ثبت اسناد -نشريه مديريت شهري، شماره 48 -پورتال جامع شهرداری قم-مقالات ISI حمل و نقل : 136 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی-شهرداری بندرعباس-برنامه ریزی منظقه ای در کشور مالزی -دانلود جزوه حقوق شهری و قوانین شهرسازی -بررسی تحقق پذیری طرح های بازآفرینی بافت فرسوده شهری -پاورپوینت حقوق معلولین در شهرسازی -سازمان ملی زمین و مسکن-دانلود رایگان مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری-قوانین و ضوابط -ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ-چارت درسی رشته مهندسی شهرسازی -دانلود رایگان جزوه مجموعه قوانین و مقررات شهرداری -سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج-سلام پیام نور -قوانین مسکن و شهرسازی -ایران شهرساز-قوانین و مقررات -بررسی منابع نوین درآمدی شهرداری‌ها -قوانین -دانلود رایگان ترجمه مقاله بحران سکونتگاه های انعطاف پذیر شهری -قانون شهرداری و اصلاحیه ها -پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری: فصلنامه علمی-دانلود مقالات ترجمه شده : شهر سازی-قوانین و ضوابط مرتبط با ایمنی معابر شهری -ﻧﻘﺶ ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي ورزﺷﻲ ﺑﺮاي ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓ-اصل مقاله-برنامه ریزی فضاهای امن شهری با رویکرد CPTED-مدیریت شهری -نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر : پایان نامه کارشناسی -قانون نظام صنفی کشور-قانون شهرداري-دانلود تحقیق حقوق و قوانین شهری -متن کامل قانون برنامه ششم توسعه -مقالات حقوق شهروندی ، حقوق شهروندی ، مقاله حقوق شهروندی ، تحقیق حقوق -تحقیق حقوق و قوانین شهری -تحقیق حقوق و قوانین شهری -نحوه نوشتن پروپوزال-SID.ir -قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي-قانون شهرداري مصوب 1334/04/11-مقاله فارسی . دانلود مقاله حق ارتفاق در شهرسازی-فراخوان مقاله-ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزي ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ و ا -مرکز پژوهشها -1611 K -ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ-قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها -کنفرانس ملی تاب آوری و ایمنی ساختمان ها و زیرساخت های شهری -قوانین و مقررات -ﻇﻬﻮر ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ در ﻗﺮون وﺳﻄﻲ-گروه شهرسازی و معماری -فراخوان مقاله دومین همایش ملی معماری پایدار ، شهرسازی و -ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮي-اصل مقاله -ﺑﺮ ﺷﻬﺮداري ﻗﺎﻧﻮن 100 ي ﻣﺎده ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﯿﺴ -بحث و ارزیابی پیرامون قانون اساسی افغانستان -دانلود تحقیق قوانین آفساید فوتبال -English-دانلود مقالات شهرسازی : شهرسازي -اﯾﻼم ي ﺷﻬﺮ ﻣﻨﻈﺮ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺼﺮي ﺳﯿﻤﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﮑﯿﺪه-نسخه جدید قانون همراه با پشتیبانی از گوشی های لمسی و امکانات جدید -شرح وظايف حوزه شهردار و معاونتها -قانون ایجاد شهرهای جدید -بررسي مولفه های زيباشناسي درهنر عمومی ميدان هاي شهري (مطالعه -پروژه دات کام-قانون شرکت‌های تعاونی -دانلود کتاب مباحث عمومی و شهرسازی ایران – طراحی شهری (نسخه PDF)-دانلود رایگان مقاله باغ شهر -,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,-قوانین تبلیغات شهری تبلیغات محیطی


از مزایایاین فایل , کم حجم بودن آن است , بنابرین می توانید پس از پرداخت وجه بلافاصله آنرا در کمترین زمان ممکن دانلود نموده و از آن استفاده کنید.
این فایل بهصورت فایل ورد با فرمت doc بوده وکاملا قابل ویرایش می باشد.
توجه کنیدکه این فایل هم با برنامه آفیس ورد 2003 و ورژن های بالاتر از آن بلکهبا تمام واژه پردازها نظیر اوپن آفیس,لایبر آفیس ,آفیس اورگ و گوگل پرزنتیشن نیزقابل اجراست. پایین ترینقیمت در میان تمام سایت های اینترنتی.
خرید ودانلود این فایل را به تمامی علاقمندان پیشنهاد می کنیم.
دانلود


تحقیق


قوانین


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تقویم ۹۷ / دانلود رایگان تقویم سال ۱۳۹۷/ تقویم ۹۷ با ...

تقویم ۹۷ /دانلود تقویم۹۷ به همراه مناسبتها و تعطیلات رسمی بطور رایگان / تقویم ۹۷ و تعطیلات ...

دانلود مقاله رایگان ، دانلود مقاله ، دانلود رایگان مقاله ...

دانلود مقاله رایگان , مقاله , سایت دانلود رایگان مقاله , دانلود مقاله ISI , دانلود کتاب , دانلود پایان نامه , اردبیل پروکوئیست , دانلود مقاله IEEE , دانلود مقاله ساینس دایرکت , دانلود

کتابهای تاریخی | بوکیها

درباره کتاب : (دین و مذهب، تصوف، تاریخ‌نویسی، مقلدین شاهنامه) این کتاب مجموعه چهار تحقیق ...

دانلود جزوه حقوق مدنی6 تا 8 دکتر شهبازی ( دادآفرین) - عدالت

عدالت - کتب حقوقی و مقالات و فایل های صوتی دروس اساتید حقوق برای دانلود

دانلود رایگان جزوه و کتاب های پیام نور - اخبار پیام نور

رشته. نام درس. عنوان جزوه لینک دانلود. نویسنده. عمران – راه و ترابری سمینار و روش تحقیق

انجام پایان نامه،خدمات پروژه/گروه تحقیقاتی پلاسما/اعزام ...

العربية Türk Français English فارسی. ثبت سفارش شخصی اعزام دانشجویی ثبت سفارش سازمانی

کتاب - اخبار پیام نور - pnunews.com

رشته. نام درس. عنوان جزوه لینک دانلود. نویسنده. عمران – راه و ترابری سمینار و روش تحقیق

کتاب - اخبار پیام نور - pnunews.com

رشته. نام درس. عنوان جزوه لینک دانلود. نویسنده. عمران – راه و ترابری سمینار و روش تحقیق

گروه معماری پارساکد | مرجع دانلود معماری

دانلود پروژه معماری,دانلود نقشه معماری,دانلود مقاله معماری,اخبار معماری,مطالب معماری ...

طبقه بندی موضوعی مقالات ISI - ISI Articles

برای جستجو در میان موضوعات، به محض این که عبارت خود را در فیلد زیر بنویسید، موضوع های مرتبط ...

pnume.ir – دانلود نمونه سوالات و جزوات کارشناسی ارشد پیام نور

نمونه سوالات و جزوات وب سایت هرترم بروز رسانی شده و اکنون شامل موارد زیر می باشد ...

همایش های تاریخی و گردشگری : همایش ها ، کنفرانس ها و سمینار ها

سومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی عمران، معماری و طراحی شهری

بولتن نیوز | bultannews.com

مجموعه ای از مهمترین مطالب روز از مطالب تولیدی گرفته تا مطالب بازنشری در این صفحه به صورت ...

دانلود ددپول2 - دانلود فیلم ددپول 2 (2018) (کامل) - مجله ...

دانلود فیلم ددپول 2 (2018) (کامل) ددپول ۲ ۲۰۱۸ ددپول ۲ ۲۰۱۸ (0.00) Loading ...ستارگانMorena Baccarin, T.J. Miller, Ryan ...

مدیریت استعداد

واقعیت‌های علمی شعبده‌بازی

پاورپوینت مرمت بنای تاریخی مدرسه تقوی گرگان

بانک موبایل وایبری ها

افزایش قدرت اراده در 7 روز

نقشه منطقه 3 اصفهان با فرمت cad

بوف کور

پایان نامه ربات مسیریاب